รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.17
Creator น้ำทิพย์ วิภาวิน
Title แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 99-114
Keyword นโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย ,มหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย,
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

น้ำทิพย์ วิภาวิน, (2563) แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,99-114.
น้ำทิพย์ วิภาวิน, "แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):99-114.
น้ำทิพย์ วิภาวิน, แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัย ของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.