รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.13
Creator หิมพรรณ รักแต่งาม
Title "เสียง" ที่เปลี่ยนไปของนักศิลปะบำบัดในงานวิจัยเรื่องเล่า: กรณีศึกษา
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 34-49
Keyword เสียง ,งานวิจัยเรื่องเล่า ,ศิลปะบำบัด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

หิมพรรณ รักแต่งาม, (2563) "เสียง" ที่เปลี่ยนไปของนักศิลปะบำบัดในงานวิจัยเรื่องเล่า: กรณีศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,34-49.
หิมพรรณ รักแต่งาม, ""เสียง" ที่เปลี่ยนไปของนักศิลปะบำบัดในงานวิจัยเรื่องเล่า: กรณีศึกษา". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):34-49.
หิมพรรณ รักแต่งาม, "เสียง" ที่เปลี่ยนไปของนักศิลปะบำบัดในงานวิจัยเรื่องเล่า: กรณีศึกษา. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.