รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.12
Creator 1. พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
2. กัญญนัทธ์ ศิริ
3. ไพรสันต์ สุวรรณศรี
4. ศุภณัฐ มะโนเรือง
Title การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 2
Page no. 23-33
Keyword สื่อมัลติมีเดีย ,แหล่งท่องเที่ยว ,ประวัติศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2563) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,23-33.
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):23-33.
พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการนำเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.