รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.7
Creator ปวีณ สุขบรรเทิง
Title การหาจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องย่อยขยะพลาสติกที่มีความเร็วรอบทำงานต่ำ
Contributor ดวงฤดี ชูตระกูล;ขวัญชัย หนาแน่น;ราเชณ คณะนา
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 71-80
Keyword เครื่องบดขยะพลาสติก ,โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ,โพลิเอทิลีน
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปวีณ สุขบรรเทิง,ดวงฤดี ชูตระกูล;ขวัญชัย หนาแน่น;ราเชณ คณะนา. (2020) การหาจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องย่อยขยะพลาสติกที่มีความเร็วรอบทำงานต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,71-80.
ปวีณ สุขบรรเทิง,ดวงฤดี ชูตระกูล;ขวัญชัย หนาแน่น;ราเชณ คณะนา. "การหาจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องย่อยขยะพลาสติกที่มีความเร็วรอบทำงานต่ำ". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):71-80.
ปวีณ สุขบรรเทิง,ดวงฤดี ชูตระกูล;ขวัญชัย หนาแน่น;ราเชณ คณะนา. การหาจุดที่ประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องย่อยขยะพลาสติกที่มีความเร็วรอบทำงานต่ำ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.