รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.4
Creator ดรุณรัตน์ สบายใจ
Title ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก
Contributor อาพร บุญเอก;ศรมน สุทิน;อรภา ศิลมัฐ;รุ่งรัตน์ นิลธเสน;วรพรรณี เผ่าทองศุข
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 33-44
Keyword สารสกัดหยาบจากสมุนไพรจีน ,สารต้านอนุมูลอิสระMIC MBC ,ไบโอฟิล์ม
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดรุณรัตน์ สบายใจ,อาพร บุญเอก;ศรมน สุทิน;อรภา ศิลมัฐ;รุ่งรัตน์ นิลธเสน;วรพรรณี เผ่าทองศุข. (2020) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,33-44.
ดรุณรัตน์ สบายใจ,อาพร บุญเอก;ศรมน สุทิน;อรภา ศิลมัฐ;รุ่งรัตน์ นิลธเสน;วรพรรณี เผ่าทองศุข. "ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):33-44.
ดรุณรัตน์ สบายใจ,อาพร บุญเอก;ศรมน สุทิน;อรภา ศิลมัฐ;รุ่งรัตน์ นิลธเสน;วรพรรณี เผ่าทองศุข. ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม และต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดสมุนไพรจีนต่อเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.