รหัสดีโอไอ 10.14456/scijpbru.2020.3
Creator ฐิติพร เจาะจง
Title โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้
Contributor สโรชา โพธิ์อภัย;พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ;กษมะ ดุรงค์ศักดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Publication Year 2020
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Journal Vol. 17
Journal No. 1
Page no. 25-31
Keyword ผลึกโฟโตนิกส์ ,ด้วงขาโต ,ผิวลำตัวด้วง
URL Website http://sciencejournal.pbru.ac.th/index.php
Website title วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ISSN 2697-5440
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิติพร เจาะจง,สโรชา โพธิ์อภัย;พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ;กษมะ ดุรงค์ศักดิ์. (2020) โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,17,25-31.
ฐิติพร เจาะจง,สโรชา โพธิ์อภัย;พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ;กษมะ ดุรงค์ศักดิ์. "โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้". วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 17 (2020):25-31.
ฐิติพร เจาะจง,สโรชา โพธิ์อภัย;พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ;กษมะ ดุรงค์ศักดิ์. โครงสร้างโฟโตนิกส์คริสตัลของด้วงขาโต Sagra femorata (Drury, 1773) เพศผู้. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี:ม.ป.ท. 2020.