รหัสดีโอไอ 10.14456/nujst.2023.36
Creator Monote Rithniyo
Title Factors Affecting Musculoskeletal Disorders in Silk Preparation Process Workers in the Silk Weaving Profession in Buriram Province
Contributor Sombut Noyming, Pongsak Nachaikong, Poranee Loatong, Kamonthip Parichatnon, Surakiat Parichatnon
Publisher Naresuan University Graduate School
Publication Year 2023
Journal Title Naresuan University Journal: Science and Technology
Journal Vol. 31
Journal No. 4
Page no. 66-76
Keyword Musculoskeletal disorders, Silk preparation, Ergonomics
URL Website https://www.journal.nu.ac.th/NUJST/article/view/3396
Website title Naresuan University Journal: Science and Technology
ISSN 0858-7418
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Monote Rithniyo และ Sombut Noyming; Pongsak Nachaikong; Poranee Loatong; Kamonthip Parichatnon; Surakiat Parichatnon. (2023) Factors Affecting Musculoskeletal Disorders in Silk Preparation Process Workers in the Silk Weaving Profession in Buriram Province. Naresuan University Journal: Science and Technology, 31(4), 66-76.
Monote Rithniyo และ Sombut Noyming; Pongsak Nachaikong; Poranee Loatong; Kamonthip Parichatnon; Surakiat Parichatnon. "Factors Affecting Musculoskeletal Disorders in Silk Preparation Process Workers in the Silk Weaving Profession in Buriram Province". Naresuan University Journal: Science and Technology 31 (2023):66-76.
Monote Rithniyo และ Sombut Noyming; Pongsak Nachaikong; Poranee Loatong; Kamonthip Parichatnon; Surakiat Parichatnon. Factors Affecting Musculoskeletal Disorders in Silk Preparation Process Workers in the Silk Weaving Profession in Buriram Province. Naresuan University Graduate School:ม.ป.ท. 2023.