รหัสดีโอไอ 10.14456/kaj.2022.125
Creator Rattikan Suwannasing, Pongsatorn Gunun, Piyawit Kesorn, Chatchai Kaewpila, Pairote Patarapreecha and Thongsa Buasuk
Title Detection of genotype patterns at IGF-I, SCD, FABP4 and FASN genes in Thai native Cattle and Brahman
Publisher Faculty of Agriculture
Publication Year 2022
Journal Title Khon Kaen Agriculture Journal
Journal Vol. 50
Journal No. 5
Page no. 1519-1531
Keyword Thai native cattle, Kho-Isaan, Brahman, gene marker
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Rattikan Suwannasing และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2022) Detection of genotype patterns at IGF-I, SCD, FABP4 and FASN genes in Thai native Cattle and Brahman. Khon Kaen Agriculture Journal, 50(5), 1519-1531.
Rattikan Suwannasing และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Detection of genotype patterns at IGF-I, SCD, FABP4 and FASN genes in Thai native Cattle and Brahman". Khon Kaen Agriculture Journal 50 (2022):1519-1531.
Rattikan Suwannasing และผู้แต่งคนอื่นๆ. Detection of genotype patterns at IGF-I, SCD, FABP4 and FASN genes in Thai native Cattle and Brahman. Faculty of Agriculture:ม.ป.ท. 2022.