รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.17
Creator Kowit Pimpuang, Methawee Yuttapongtada
Title Language and Ideal Thought in the Philosophical Teaching of Suphasit Phra Ruang
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2017
Journal Title Journal of International Studies, Prince of Songkla University
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 147-182
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Kowit Pimpuang และ Methawee Yuttapongtada. (2017) Language and Ideal Thought in the Philosophical Teaching of Suphasit Phra Ruang. Journal of International Studies, Prince of Songkla University, 7(2), 147-182.
Kowit Pimpuang และ Methawee Yuttapongtada. "Language and Ideal Thought in the Philosophical Teaching of Suphasit Phra Ruang". Journal of International Studies, Prince of Songkla University 7 (2017):147-182.
Kowit Pimpuang และ Methawee Yuttapongtada. Language and Ideal Thought in the Philosophical Teaching of Suphasit Phra Ruang. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2017.