รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.14
Creator ธนัชพร กิตติก้อง
Title เส้นทางของ "วิจัยการแสดง" ในประเทศออสเตรเลีย
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 71-96
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ธนัชพร กิตติก้อง. (2560) เส้นทางของ "วิจัยการแสดง" ในประเทศออสเตรเลีย. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(2), 71-96.
ธนัชพร กิตติก้อง. "เส้นทางของ "วิจัยการแสดง" ในประเทศออสเตรเลีย". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):71-96.
ธนัชพร กิตติก้อง. เส้นทางของ "วิจัยการแสดง" ในประเทศออสเตรเลีย. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.