รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.13
Creator ภัทระ คมขำ
Title วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในเมืองจ๊อกแม รัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 45-70
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ภัทระ คมขำ. (2560) วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในเมืองจ๊อกแม รัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(2), 45-70.
ภัทระ คมขำ. "วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในเมืองจ๊อกแม รัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):45-70.
ภัทระ คมขำ. วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ ประเภทเครื่องตีและเครื่องเป่า ในเมืองจ๊อกแม รัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.