รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.17
Creator กิติมาพร ชูโชติ
Title เรื่องเล่า: ประเพณีลอยเรือชาวเล เกาะสิเหร่ แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 185-207
ISSN 2228-8864
Abstract ความเชื่อและความศรัทธาของชาวเลเกี่ยวกับการทำพิธีลอยเรือ ก็คือ การลอยบาป ตลอดจนเป็นการเสี่ยงทายในการประกอบอาชีพ กล่าวคือ การลอยเรือเป็นเครื่องกำหนดว่า การประกอบอาชีพจะเจริญก้าวหน้าหรืออัตคัดขาดแคลน โดยดูจากเรือที่ลอยเป็นสำคัญ คือถ้าเรือออกไปแล้ว ลอยออกไปไม่ถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเดิม แสดงว่าชาวเกาะทั้งหลาย จะเป็นผู้โชคดี การประกอบอาชีพคือการจับปลา จะจับได้มาก การหากินจะไม่ฝืดเคือง แต่ถ้าเรือถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง จะเป็นเครื่องชี้ว่า การทำมาหากินจะฝืดเคือง ชาวเกาะจะประสบโชคร้าย จากภัยธรรมชาติหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุถึงชีวิต
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กิติมาพร ชูโชติ. (2559) เรื่องเล่า: ประเพณีลอยเรือชาวเล เกาะสิเหร่ แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 185-207.
กิติมาพร ชูโชติ. "เรื่องเล่า: ประเพณีลอยเรือชาวเล เกาะสิเหร่ แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):185-207.
กิติมาพร ชูโชติ. เรื่องเล่า: ประเพณีลอยเรือชาวเล เกาะสิเหร่ แหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.