รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.8
Creator รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์
Title การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งซอสมะขามและกระเจี๊ยบ
Contributor ธัญญาภรณ์ บุญยืน, วิไล ศรีวิชา, ฉลอง พระลักษณ์
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 80-93
Keyword ธัญพืชอัดแท่ง, ซอสมะขามและกระเจี๊ยบ, มะขาม, กระเจี๊ยบ
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ และ ธัญญาภรณ์ บุญยืน;วิไล ศรีวิชา;ฉลอง พระลักษณ์. (2022) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งซอสมะขามและกระเจี๊ยบ. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 80-93.
รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ และ ธัญญาภรณ์ บุญยืน;วิไล ศรีวิชา;ฉลอง พระลักษณ์. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งซอสมะขามและกระเจี๊ยบ". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):80-93.
รุ่งฤดี ยุทธศาสตร์ และ ธัญญาภรณ์ บุญยืน;วิไล ศรีวิชา;ฉลอง พระลักษณ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งซอสมะขามและกระเจี๊ยบ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.