รหัสดีโอไอ 10.14456/jdat.2023.7
Creator Piboonniyom Khovidhunkit, Siribang-on
Title Expression of CLLD7 and CHC1L Proteins in Oral Potentially Malignant Disordersin A Group of Thais: A Preliminary Study
Contributor Suchitanant, Sunisa, Juengsomjit, Rachai, Poomsawat, Sopee, Meesakul, OunrueanBishwa Prakash Bhattarai3, Boworn Klongnoi4
Publisher The Dental Association of Thailand
Publication Year 2023
Journal Title Journal of The Dental Association of Thailand
Journal Vol. 73
Journal No. 1
Page no. 054-065
Keyword CLLD7, CHC1L, Normal oral mucosa, Oral epithelial dysplasia
URL Website http://www.jdat.org/
Website title วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
ISSN 2730-4280
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Piboonniyom Khovidhunkit และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) Expression of CLLD7 and CHC1L Proteins in Oral Potentially Malignant Disordersin A Group of Thais: A Preliminary Study. Journal of The Dental Association of Thailand, 73(1), 054-065.
Piboonniyom Khovidhunkit และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Expression of CLLD7 and CHC1L Proteins in Oral Potentially Malignant Disordersin A Group of Thais: A Preliminary Study". Journal of The Dental Association of Thailand 73 (2023):054-065.
Piboonniyom Khovidhunkit และผู้แต่งคนอื่นๆ. Expression of CLLD7 and CHC1L Proteins in Oral Potentially Malignant Disordersin A Group of Thais: A Preliminary Study. The Dental Association of Thailand:ม.ป.ท. 2023.