รหัสดีโอไอ 10.14456/jdat.2023.6
Creator Mahanonda, Rangsini
Title Protein Expression after Gingival Injection of mRNA Encoding Platelet-derivedGrowth Factors-BB in Ligature-induced Periodontitis Model in Rats
Contributor Meekhantong, Pimphorn, Wisitrasameewong, Wichaya, Sa-Ard-Iam, Noppadol, Chanamuangkon, Theeraphat, Yodsanga, Somchai, Rerkyen, Pimprapa
Publisher The Dental Association of Thailand
Publication Year 2023
Journal Title Journal of The Dental Association of Thailand
Journal Vol. 73
Journal No. 1
Page no. 045-053
Keyword ligature-induced periodontitis, LNPs, mRNA, PDGF, Periodontitis
URL Website http://www.jdat.org/
Website title วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
ISSN 2730-4280
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Mahanonda และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2023) Protein Expression after Gingival Injection of mRNA Encoding Platelet-derivedGrowth Factors-BB in Ligature-induced Periodontitis Model in Rats. Journal of The Dental Association of Thailand, 73(1), 045-053.
Mahanonda และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Protein Expression after Gingival Injection of mRNA Encoding Platelet-derivedGrowth Factors-BB in Ligature-induced Periodontitis Model in Rats". Journal of The Dental Association of Thailand 73 (2023):045-053.
Mahanonda และผู้แต่งคนอื่นๆ. Protein Expression after Gingival Injection of mRNA Encoding Platelet-derivedGrowth Factors-BB in Ligature-induced Periodontitis Model in Rats. The Dental Association of Thailand:ม.ป.ท. 2023.