รหัสดีโอไอ 10.14456/jdat.2021.4
Creator Jansisyanont, Pornchai
Title Evaluation of the Posterior Superior Alveolar Artery and Related Factors Using Cone Beam Computed Tomography Images
Contributor Benjaphalakron, Nutcha; Chuenchompoonut, Vannaporn; Kiattavorncharoen, Sirichai
Publisher The Dental Association of Thailand
Publication Year 2021
Journal Title Journal of The Dental Association of Thailand
Journal Vol. 71
Journal No. 1
Page no. 035-043
Keyword Cone beam computed tomography ,Maxillary sinus ,Posterior superior alveolar artery ,Sinus augmentation ,Sinus lift
URL Website http://www.jdat.org/
Website title วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
ISSN 2730-4280
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Jansisyanont และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2021) Evaluation of the Posterior Superior Alveolar Artery and Related Factors Using Cone Beam Computed Tomography Images. Journal of The Dental Association of Thailand,71,035-043.
Jansisyanont และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Evaluation of the Posterior Superior Alveolar Artery and Related Factors Using Cone Beam Computed Tomography Images". Journal of The Dental Association of Thailand 71 (2021):035-043.
Jansisyanont และผู้แต่งคนอื่นๆ. Evaluation of the Posterior Superior Alveolar Artery and Related Factors Using Cone Beam Computed Tomography Images. The Dental Association of Thailand:ม.ป.ท. 2021.