รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2014.3
Creator Warinya Charoenchit
Title Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence
Contributor Somchai Supattarakul
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2014
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 10
Journal No. 27 (เมษายน 57)
Page no. 32
ISSN 1686-8293
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Warinya Charoenchit,Somchai Supattarakul. (2014) Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP,10,32.
Warinya Charoenchit,Somchai Supattarakul. "Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 10 (2014):32.
Warinya Charoenchit,Somchai Supattarakul. Investor Misperception about the Ability of Net Operating Assets to Forecast Future Performance: Thai Evidence. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2014.