รหัสดีโอไอ 10.14456/itjemast.2021.19
Creator Benchaya Pimcham, Winai Raksuntorn, Boonsap Witchayangkoon, Nareenart Raksuntorn, and Songrit Chayanan
Title Trip Types of Community Malls
Contributor -
Publisher TuEngr Group
Publication Year 2021
Journal Title International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies
Journal Vol. 12
Journal No. 1
Page no. 12A1S: 1-7
Keyword Types of trip generation ,Pass-by trip ,Diverted trip ,Primary trip ,Community mall.
URL Website http://TuEngr.com/Vol12_1.html
Website title ITJEMAST V12(1) 2021 @ TuEngr.com
ISSN 2228-9860
Abstract This research studies the factors affecting the proportion of types of trip generation from six community malls of different sizes and locations in Thailand. An analysis of results from the interview data reveals that the type of trip generation does not depend on the size of community malls, but it depends on the day of the week and its location. Most trips to a community mall near a community or urban area are primary trips. These primary trips tend to be higher on the weekend. Moreover, the proportion of primary trips for community malls located in the nation's capital is higher than those located in the regional urban areas. The data also suggests that a community mall located on a major road will have a significantly higher proportion of pass-by trips than primary and diverted trips. In particular, the community mall sited on the main road away from a community will generate pass-by trips as high as 98 percent of all trips.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Benchaya Pimcham และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2021) Trip Types of Community Malls. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies,12,12A1S: 1-7.
Benchaya Pimcham และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Trip Types of Community Malls". International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies 12 (2021):12A1S: 1-7.
Benchaya Pimcham และผู้แต่งคนอื่นๆ. Trip Types of Community Malls. TuEngr Group:ม.ป.ท. 2021.