รหัสดีโอไอ 10.14456/ijbs.2011.6
Creator 1. Jaruwan Sakulku
2. James Alexander
Title THE IMPOSTOR PHENOMENON
Publisher Behavioral Science Research Institute,SWU.
Publication Year 2011
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 75
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Jaruwan Sakulku และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2011) THE IMPOSTOR PHENOMENON. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE,6,75.
Jaruwan Sakulku และผู้แต่งคนอื่นๆ. "THE IMPOSTOR PHENOMENON". INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE 6 (2011):75.
Jaruwan Sakulku และผู้แต่งคนอื่นๆ. THE IMPOSTOR PHENOMENON. Behavioral Science Research Institute,SWU.:ม.ป.ท. 2011.