รหัสดีโอไอ 10.14456/ijbs.2011.6
Creator 1. Jaruwan Sakulku
2. James Alexander
Title THE IMPOSTOR PHENOMENON
Publisher Behavioral Science Research Institute,SWU.
Publication Year 2011
Journal Title INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 75
ดิจิตอลไฟล์

บรรณานุกรม

Jaruwan Sakulku และ James Alexander. (2011) THE IMPOSTOR PHENOMENON. INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE, 6(1), 75.
Jaruwan Sakulku และ James Alexander. "THE IMPOSTOR PHENOMENON". INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL SCIENCE 6 (2011):75.
Jaruwan Sakulku และ James Alexander. THE IMPOSTOR PHENOMENON. Behavioral Science Research Institute,SWU.:ม.ป.ท. 2011.