ลำดับ บทความ รายละเอียด
11 3 นิสัยการกินที่อาจทำร้ายสุขภาพจิต ดูรายละเอียด
12 ผัก-ผลไม้ที่กินเยอะเกินไป อาจทำร้ายสุขภาพได้ ดูรายละเอียด
13 ผู้ป่วย "โรคไต" กับอาหารที่ควร-ไม่ควรรับประทาน ดูรายละเอียด
14 "โรคหลอดเลือดสมอง" ควรกินอาหารอะไรบ้าง ? ดูรายละเอียด
15 5 พืช-ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตห้ามกิน เสี่ยงอันตราย-ฟอกไตตลอดชีวิต ดูรายละเอียด
16 อาหารที่ควร-ไม่ควรกิน หากเสี่ยงเป็น "โรคเกาต์" ดูรายละเอียด
17 5 พืช-ผลไม้ที่ผู้ป่วยโรคไตห้ามกิน เสี่ยงอันตราย-ฟอกไตตลอดชีวิต ดูรายละเอียด
18 10 โทนสีแต่งห้องนอนที่เขาว่าดี ช่วยให้หลับสนิท ตื่นมาอย่างมีความสุข ดูรายละเอียด
19 อัลมอนด์ องครักษ์พิทักษ์หัวใจ ดูรายละเอียด
20 10 ประโยชน์ของอัลมอนด์ เคี้ยวเพลินได้สุขภาพ ดูรายละเอียด