รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.the.2014.262
Title การตลาดบริการของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
Creator ศรัณยู ยงพานิช
Contributor วรรณชลี โนริยา
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword ฟุตบอล, กีฬา, การบริหารการกีฬา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1

บรรณานุกรม

ศรัณยู ยงพานิช และ วรรณชลี โนริยา. (2557) การตลาดบริการของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ศรัณยู ยงพานิช และ วรรณชลี โนริยา. 2557. การตลาดบริการของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศรัณยู ยงพานิช และ วรรณชลี โนริยา. การตลาดบริการของสโมสรฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.