ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
URU Uttaradit Rajabhat University 392
VU Vongchavalitkul University 34
WU Walailak University 134
YRU Yala Rajabhat University 15