ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
UBU Ubon Ratchathani University 407
UDRU Udon thani Rajabhat University 20
UP University of Phayao 7
URU Uttaradit Rajabhat University 566
VRU Valaya Alongkorn Rajabhat University 52
VU Vongchavalitkul University 34
WU Walailak University 134
YRU Yala Rajabhat University 15