ทำเนียบหน่วยงาน

ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
NSTRU Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 123
NTU Nation University 30
NU Naresuan University 3,117
PSRU Pibulsongkram Rajabhat University 65
PSU Prince of Songkla University 965
PTU Pathumthani University 18
PYU Payap University 93
RERU Roi Et Rajabhat University 1
RMU Rajabhat Mahasarakham University 23
RMUTI Rajamangla University of Technology Isan 48
RMUTK Rajamangla University of Technology Krungthep 156
RMUTL Rajamangla University of Technology Lanna 110
RMUTR Rajamangla University of Technology Rattanakosin 161
RMUTSV Rajamangla University of Technology Srivijaya 57
RMUTT Rajamangla University of Technology Thunyaburi 538
RMUTTO Rajamangla University of Technology Tawan-ok 74
RSU Rangsit University 2,238
RU Ramkhamhaeng University 5,000
RUS Suvarnabhumi Business School 2
SDU Suan Dusit University 855
ชื่อย่อ ชื่อ จำนวนรหัสดีโอไอ
SIAM Siam University 257
SKRU Songkhla Rajabhat University 6
SNRU Sakon Nakhon Rajabhat University 40
SP Professor Suchart Prasith – rathsint. Foundation and Research Development 0
SPU Sripatum University 160
SRU Suratthani Rajabhat University 163
SSKRU Sisaket Rajabhat University 0
SSRU Suan Sunandha Rajabhat University 120
STOU Sukhothai Thammathirat Open University 5,246
SU Silpakorn University 5,360
SWU Srinakharinwirot University 258
TATC Thai-Austrian Technical College 0
THAIBAR Thai Bar Under The Royal Patronage 0
THAIPBS Thai Public Broadcasting Service 0
TRU Thepsatri Rajabhat University 1,009
TSAE Thai Society of Agricultural Engineering 107
TSME Thai Society of Mechanical Engineers 333
TSU Thaksin University 133
TU Thammasat University 18,146
UBRU Ubon Ratchathani Rajabhat University 44