คำถามและคำตอบ

คำถาม
กรณีที่วารสารมี 10 paper ทุก paper ในวารสารจะต้องมีเลข DOI ใช่หรือไม่
คำตอบ

ใช่ เพราะวารสารให้รหัส DOI เป็นรายบทความ

คำถาม
DOI บทความ กับ DOI วารสาร เป็นคนละเลขกัน หรือใช้ร่วมกัน
คำตอบ

DOI คือ เลขมาตรฐานสากลประจำไฟล์ดิจิทัลของบทความวารสารแต่ละบท

ISSN คือ เลขมาตรฐานสากลสำหรับวารสารแต่ละชื่อ

คำถาม
บทความที่ลงตีพิมพ์ในหนังสือรวมเล่มบทความ สามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

ถ้าเป็นบทความเกี่ยวกับงานวิจัยที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถนำมาแยกขอรหัส DOI ได้เป็นรายบทความ

คำถาม
มีการตรวจสอบการซ้ำของวิทยานิพนธ์ บทความหรือไม่ เพราะหน่วยงานและตัวบุคคลก็สมัครใช้บริการ และส่งข้อมูลขึ้นไปได้
คำตอบ

ระบบ NRCT’s Local Handle System เพื่อการกำหนด DOI จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนของรายการข้อมูลรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความวารสาร ที่ส่งคำขอเข้ามาในระบบกับข้อมูล  DOI ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ถ้าพบความซ้ำซ้อนระบบจะมีสัญญาณแจ้ง เพื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าซ้ำซ้อนจริงหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการประสานงานสอบถามผู้ส่งคำขอด้วย

คำถาม
ถ้ารายงานวิจัยได้ขอ DOI แล้ว ต่อมาได้เขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร ไม่ทราบว่า ถ้าวารสารขอรหัส DOI จะถือว่าข้อมูลซ้ำซ้อนหรือไม่
คำตอบ

รายงานวิจัยได้รหัส DOI แล้ว ต่อมาได้เขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสารในรูปแบบของบทความ

 วารสาร และมี URL ชี้ไปที่ไฟล์ PDF ของเอกสารโดยตรงที่ไม่ซ้ำกัน ถือว่าไม่ซ้ำซ้อน

คำถาม
งานวิจัยที่นำขึ้นในฐานข้อมูล TDC ของ สกอ. นำ URL งานวิจัยนั้นๆ DOI ได้หรือไม่ หรือมีวิธีอื่นๆ
คำตอบ

งานวิจัยที่นำขึ้นในฐานข้อมูล URL จะชี้ไปที่เว็บไซต์ ไม่ได้ชี้ไปที่ไฟล์ PDF ของเอกสารโดยตรง

 ดังนั้นหากแก้ไข URL ให้ชี้ไปที่ไฟล์ PDF ของเอกสารโดยตรง จะสามารถนำมาขอรับรหัส DOI ได้

คำถาม
วารสารยังไม่มีการใช้งานระบบ Online Journal System แต่มีการเผยแพร่บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผ่านเว็บไซต์ของวารสาร บทความเหล่านี้สามารถขอเลข DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

บทความวารสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวารสาร และมี URL ที่ชี้ไปที่ PDF ไฟล์ของบทความสารโดยตรง สามารถขอรหัส DOI ได้

คำถาม
ข้อมูลนักวิจัยที่จะขอรับรหัส DOI จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเป็นผู้รับทุน หรือนักวิจัยที่ได้รับทุนของ วช. เท่านั้น
คำตอบ

วช. ให้บริการ DOI ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการวิจัยของประเทศ ไฟล์ดิจิทัลของผลงานวิจัยที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และมี URL ที่ชี้ไปที่ PDF ไฟล์ของเอกสารโดยตรง สามารถขอรหัส DOI ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับทุนหรือนักวิจัยที่ได้รับทุนของ วช.

 

คำถาม
เจ้าของวิทยานิพนธ์สามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่ เมื่อวิทยานิพนธ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว
คำตอบ

เจ้าของวิทยานิพนธ์ประสานงาน สอบถามหน่วยงานที่ดูแลฐานวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยว่าขอรหัส DOI ให้กับวิทยานิพนธ์หรือไม่ ถ้ายังไม่ได้ดำเนินการท่านสามารถติดต่อขอรับรหัส DOI ได้ ทั้งนี้ URL ที่ท่านแจ้งต้องชี้ตรงไปที่ไฟล์ PDF ของวิทยานิพนธ์ที่ขอ DOI

คำถาม
การขอรหัส DOI เฉพาะนักวิจัย/เจ้าของผลงานขอด้วยตนเอง หรือผู้ที่จัดทำไฟล์ดิจิทัลในฐานข้อมูล หน่วยงาน สามารถขอรหัส DOI ได้หรือไม่
คำตอบ

ได้ทั้ง 2 กรณี โดยขอให้มีการตกลงกันภายในหน่วยงาน โดยให้มีข้อสรุปภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายว่าใครจะเป็นผู้ขอ DOI