คำถามและคำตอบ

คำถาม
งานวิจัย 1 ชื่อเรื่อง สามารถแต่งเป็นบทความได้หลายบทความ แล้วบทความนั้นขอรหัส DOI ถ้ามีการสืบค้นบทความวารสารนั้นๆ แล้วจะสามารถ Link ไปที่งานวิจัยต้นเรื่องของบทความได้หรือไม่
คำตอบ

วช. กำลังศึกษาการให้บริการสืบค้นในแนวทางนี้จากความร่วมมือของ Crossref และ DataCite

คำถาม
การสืบค้น ถ้าไม่ใช้ Metadata เราใช้ DOI บางทีก็จำยากเพราะยาว ถ้าจำไม่ได้หมดครบถ้วน มีโอกาส เข้าไปถึงไหม เช่น ค้นโดย ปี คศ. หรือมีเทคนิคอะไรที่จะสืบค้นที่เข้าไปถึง
คำตอบ

DOI ไม่ใช่ เครื่องมือสืบค้น แต่เป็นระบบที่ช่วยให้หาวัตถุดิจิทัลที่ต้องการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้พบเสมอโดยเน้นที่การอ้างอิง เช่น การอ้างอิงข้อมูลจากบทความวารสารและใส่ DOI ของบทความนั้นไว้ด้วย ผู้อ่านสามารถคลิกที่ DOI นั้น เพื่อเข้าดูไฟล์ดิจิทัลของบทความนั้นได้โดยทันที