เดินหน้าต่อ!! เอกชนมอบทุน 1 ล้าน หนุน ม.เกษตรฯ วิจัยกัญชา ต้านมะเร็ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งเดินหน้าวิจัยโครงการพัฒนา การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรและกัญชา เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งตับ

รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัยการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เปิดเผยความคืบหน้าการวิจัยสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพร และ กัญชา เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง และ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ ว่าขณะนี้

ทางมหาวิทยาลัย มีเซลล์มะเร็งที่พร้อมใช้ทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการณ์แล้ว และ เตรียมที่จะเดินหน้าโครงการโดยใช้เทคนิคการสกัดทางเคมีอินทรีย์แบบต่างๆ แยกออกมาเพื่อเปรียบเทียบ

ซึ่งขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีความพร้อมและรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการพัฒนาจากหน่วยงานเอกชน ซึ่งเป็นโยชน์ในการทดลองครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ทางมหาวิทยาลัยได้ผลการทดลองเต็มที่และพบว่าไม่มีพิษ สามารถฆ่าเชื้อมะเร็งได้ ขั้นต่อไปก็จะนำไปสู่การทดลองในสัตว์ทดลองซึ่งตรงหากพบว่าผลการทดลองได้ผลดี ไม่มีพิษต่อมนุษย์ ก็จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ในอนาคตได้อีกต่อไป

 

ที่มา https://www.springnews.co.th/news/494460