วช.พร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

                                                  

วช.พร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ

 
พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.),นายสมปรารถนา สุขทวี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการวิจัย, น.ส.พนิดา นวสัมฤทธิ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ร่วมแถลงข่าว เรื่อง “การรับมือเชิงรุกกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ทั้งนี้โดย พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง สนช. ได้ศึกษาผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และวิธีที่ประชาชนต้องรับมือและดูแลตัวเอง พร้อมได้ส่งรายงานผลการศึกษาไปให้รัฐบาลพิจารณาแล้ว ทั้งนี้เห็นด้วยในการให้ประชาชนดูแลตัวเองเบื้องต้นด้วยการเริ่มล้างทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านเพื่อลดค่าฝุ่นละออง ด้าน นายสมปรารถนา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบผังเมือง การปลูกพันธุ์ไม้ในเมืองที่สามารถดูดซับอากาศหรือสารพิษในอากาศได้ พร้อมพัฒนาเครื่องมือในการวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งสามารถจะนำไปติดตั้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อวัดค่าฝุ่นละอองได้ ส่วน น.ส.พนิดา กล่าวว่า มาตรการที่ภาครัฐดำเนินการแก้ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น การฉีดพ่นน้ำ ถือว่ามาถูกทางแล้ว ส่วนสิ่งที่ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือง่าย ๆ คือ การทำความสะอาดพื้นหน้าบ้าน หรือจัดทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อลดค่าฝุ่นละออง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอากาศบริสุทธิ์ในเขตเมืองให้มากขึ้น ขณะที่การสวมหน้ากากอนามัย หากเป็นบุคคลที่มีอาการหอบหืด โรคภูมิแพ้ และจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ควรใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 แต่ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปการใส่หน้ากากอนามัยธรรมดา ก็จะป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ด้านนพ.มนูญ กล่าวว่า ในช่วงที่มีปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ประชาชนควรงดกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน ๆ หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งหน้ากากอนามัย ชนิดสีเขียวธรรมดา สามารถป้องกันฝุ่นได้ 3 ไมครอน ซึ่งเพียงพอกับคนที่ร่างกายปกติ แต่หากเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ควรใส่ชนิด N95 ที่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึง 0.3 ไมครอน เพียงแต่การใส่เป็นระยะเวลานานอาจทำให้อึดอัด หายใจลำบาก
 
ที่มา : http://www.smartbomb.co.th/news/details/92964