รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.224
Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์
Creator ทรงพล ชัยศิลป์เจริญ
Contributor ปัญญา อิสระวรวาณิช, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword ทาวน์โฮม ,ทาวน์โฮม 3 ชั้น ,ทาวน์เฮ้าส์ ,ถนนราชพฤกษ์ ,ถนนสวนผัก ,Townhome ,3-story townhome ,Townhouse ,Ratchapruek Road ,Suan Phak Road
Abstract การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ติดถนนสวนผัก ตรงข้ามระหว่างซอยสวนผัก 12 กับซอยสวนผัก 14 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการ 5-0-77 ไร่ หรือ 5,077 ตารางวา โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านกายภาพ ด้านการตลาด และด้านการเงิน พบว่า พื้นที่โครงการมีศักยภาพในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภททาวน์โฮม 3 ชั้น เนื่องจากอุปทานในพื้นที่ยังมีไม่มาก รวมถึงความเป็นไปได้ทางการเงินที่มีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจ โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสากิจ เป็นผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป หรือเจ้าของกิจการ ลูกเจ้าของกิจการ และมีสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัย เก็บข้อมูลในตลาดพื้นที่โครงการ และการวิเคราะห์คู่แข่งในบริเวณรอบข้าง เพื่อนำมาออกแบบโครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีบทสรุปโครงการ ดังนี้ชื่อโครงการ : The Amber – Ratchaphruek (ดิ แอมเบอร์ - ราชพฤกษ์)ประเภทโครงการ : ทาวน์โฮม 3 ชั้น และอาคารพาณิชย์พื้นที่โครงการ : 5 – 0 – 77 ไร่ระดับลูกค้าเป้าหมาย : รายได้ 85,000 - 150,000 บาท/เดือนราคาขายโครงการ : ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.2 เมตร เริ่มต้น 5.54 ล้านบาท, ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.7 เมตร เริ่มต้น 6.07 ล้านบาท, อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น หน้ากว้าง 6.0 เมตร เริ่มต้น 9.79 ล้านบาทจำนวนยูนิต : ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.2 เมตร รวม 13 ยูนิต, ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.7 เมตร รวม 46 ยูนิต, อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น หน้ากว้าง 6.0 เมตร รวม 3 ยูนิต รวมทั้งหมด 62 หน่วยขนาดที่ดินแปลงมาตราฐาน : ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.2 เนื้อที่ 18.20 ตารางวา, ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5.7 เนื้อที่ 19.94 ตารางวา, อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น หน้ากว้าง 6.0 เนื้อที่ 27.00 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย : 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ สิ่งอำนวยความสะดวก: ระบบ Easy Pass เข้าออกโครงการ, รปภ. ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง, ระบบกล้อง CCTV ทั่วโครงการ, รั้วทึบรอบโครงการสูง 3 เมตร, Clubhouse, Fitness และสวนสาธารณะส่วนกลางมูลค่าโครงการ : 402,870,000 บาทต้นทุนการพัฒนาโครงการ : 339,095,618 บาทสัดส่วนการกู้ยืม : เงินกู้ 40.73% : เจ้าของ 59.27%อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ : 7.17%ต้นทุนทางการเงินเจ้าของโครงการ : 7.33%WACC : 6.68%NPV on Project : 39,238,324.20 บาทIRR on Project : 18.07%
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ทรงพล ชัยศิลป์เจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ทรงพล ชัยศิลป์เจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ทรงพล ชัยศิลป์เจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบนที่ดินบริเวณถนนราชพฤกษ์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.