รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2019.223
Title การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของที่ดินบริเวณห้วยขวาง
Creator ดาริน เรืองวิลัย
Contributor วิทวัส รุ่งเรืองผล, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2562
Keyword การศึกษาความเป็นไปได้ ,โรงแรม 4 ดาว ,ย่านรัชดา-ห้วยขวาง ,Feasibility study ,Four-star hotel ,Ratchada-Huai Khwang area
Abstract การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการนี้มีที่ตั้งของโครงการอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ ซอยประชาราษฎร์บําเพ็ญ 6 ซึ่งพื้นที่โครงการตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าห้วยขวางเพียง 250 เมตร มีขนาดที่ดินโครงการ 2 – 3 – 94 ไร่ ราคาที่ดินอยู่ที่ประมาณ 418,000 บาทต่อตารางวา จากการศึกษาที่ตั้งโครงการ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์เพื่อพัฒนา โครงการให้เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุด สามารถสรุปได้ว่าพื้นที่โครงการเหมาะกับการพัฒนาโครงการประเภทโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยมีชื่อโครงการว่า The Sanctuary Bangkok กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมได้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยตลาดจีนเป็นกลุ่มลูกค้าใหญ่สุดในพื้นที่ โครงการตั้งเป้ากลุ่มลูกค้าออกเป็นลักษณะของ Private Tour และนักท่องเที่ยวอิสระ(FITs) และยังมีรองรับกลุ่มลูกค้าส่วนของการประชุมสัมมนา อาคารโรงแรมเป็นลักษณะของอาคาร 8 ชั้น จํานวน 2 ตึก มีจํานวนห้องพักทั้งหมดใน โครงการ 200 ห้อง มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร สระว่ายน้ําฟิตเนส Sky bar นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมรองรับกลุ่มลูกค้าส่วนประชุม สัมมนา อยู่ 4 ห้อง และห้องประชุมจัดเลี้ยงอีกหนึ่ง โครงการมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,265 ล้านบาท มีระยะเวลาการดําเนินงาน 20 ปี โดยมีระยะเวลาก่อสร้างก่อนการดําเนินงาน 2 ปี ดําเนินตลอด 365 วันต่อปี มีสัดส่วนการลงทุนในส่วนของเจ้าของที่ร้อยละ 30 อีกร้อยละ 70 เป็นส่วนของเงินกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 คิดเป็นต้นทุน ทางการเงินรวมอยู่ที่ร้อยละ 8.22 ผลการศึกษาพบว่าโครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) อยู่ที่ 311.86 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) อยู่ที่ร้อยละ 10.26 และมีระยะเวลาคืนทุน 10 ปี 10 เดือน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ดาริน เรืองวิลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2562) การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของที่ดินบริเวณห้วยขวาง. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ดาริน เรืองวิลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2562. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของที่ดินบริเวณห้วยขวาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ดาริน เรืองวิลัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการของที่ดินบริเวณห้วยขวาง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562. Print.