รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2014.33
Title การระบุสปีชีส์ขงเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR
Creator เรือนแก้ว ประพฤติ
Contributor วศิน เจริญตัณธนกุล
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2557
Keyword เห็ดพิษ ,ไพรเมอร์จำเพาะ ,ไรโบโซมอลดีเอ็นเอ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf
Abstract#11.pdf

บรรณานุกรม

เรือนแก้ว ประพฤติ,วศิน เจริญตัณธนกุล. (2557) การระบุสปีชีส์ขงเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
เรือนแก้ว ประพฤติ,วศิน เจริญตัณธนกุล. 2557. การระบุสปีชีส์ขงเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
เรือนแก้ว ประพฤติ,วศิน เจริญตัณธนกุล. การระบุสปีชีส์ขงเห็ดพิษแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค Real-time PCR. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2557. Print.