รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2005.56
Title การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย /
Creator แสงทอง พงษ์เจริญกิต
Contributor เคทเตอร์แมน, อัลเบิร์ด, ละเอียด ประพันธดารา
Publisher ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2548
Keyword กลูตะไธโอน เอส-ทรานสเฟอเรส, ยุงก้นปล่อง, มาลาเรีย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย /. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย /. ม.ป.ท.:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
แสงทอง พงษ์เจริญกิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การแยกหายีน Glutathione S-transferase (GSTs) ใหม่ และการศึกษาคุณลักษณะจากยุงพาหะนำโรคมาลาเรีย Anopheles dirus ในไทย /. ม.ป.ท.:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.