รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2011.528
Title พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี
Creator กฤษณี กาญจนอโนทัย
Contributor นิตยา เจรียงประเสริฐ,
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2554
Keyword นักท่องเที่ยวชาวไทย ,รีสอร์ท
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

กฤษณี กาญจนอโนทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2554) พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
กฤษณี กาญจนอโนทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2554. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
กฤษณี กาญจนอโนทัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.