รหัสดีโอไอ 10.14456/sujthai.2020.20
Creator อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง
Title การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา
Publisher สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
Publication Year 2563
Journal Title วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร
Journal Vol. 40
Journal No. 3
Page no. 12.-24
Keyword ผู้นำกิจกรรม ,ค่ายภาษาอังกฤษ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง, (2563) การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร,40,12.-24.
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง, "การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา". วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 40 (2563):12.-24.
อโณทัย พลเยี่ยม เพชรแสง, การพัฒนาทักษะผู้นำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษา. สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์:ม.ป.ท. 2563.