รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2019.9
Creator จักราวุธ ภู่เสม
Title คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กเนยสดที่มีการทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยเปลือกทุเรียนผง
Contributor เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 101-115
Keyword Fiber, Butter Cake ,Durian ,Durian Rind Powder ,Wheat Flour
URL Website 2561-1096 (online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จักราวุธ ภู่เสม,เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์. (2019) คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กเนยสดที่มีการทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยเปลือกทุเรียนผง. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13,101-115.
จักราวุธ ภู่เสม,เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์. "คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กเนยสดที่มีการทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยเปลือกทุเรียนผง". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2019):101-115.
จักราวุธ ภู่เสม,เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์. คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพทางกายภาพ และประสาทสัมผัสของเค้กเนยสดที่มีการทดแทนแป้งข้าวสาลีด้วยเปลือกทุเรียนผง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร:ม.ป.ท. 2019.