รหัสดีโอไอ 10.14456/jrmutp.2019.3
Creator ทวิช กล้าแท้
Title คุณสมบัติด้านกำลังอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเปลือกหอยนางรมบดไม่ผ่านกระบวนการเผา
Contributor ประสาร จิตร์เพ็ชร
Publisher มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Publication Year 2019
Journal Title วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 13
Journal No. 1
Page no. 25-38
Keyword Concrete Blocks ,Crushed Oyster Shell ,Not Process Burning ,Compressive Strength ,Water Absorbed
URL Website 2561-1096 (online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทวิช กล้าแท้,ประสาร จิตร์เพ็ชร. (2019) คุณสมบัติด้านกำลังอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเปลือกหอยนางรมบดไม่ผ่านกระบวนการเผา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,13,25-38.
ทวิช กล้าแท้,ประสาร จิตร์เพ็ชร. "คุณสมบัติด้านกำลังอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเปลือกหอยนางรมบดไม่ผ่านกระบวนการเผา". วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2019):25-38.
ทวิช กล้าแท้,ประสาร จิตร์เพ็ชร. คุณสมบัติด้านกำลังอัดและการดูดกลืนน้ำของคอนกรีตบล็อกที่ผสมเปลือกหอยนางรมบดไม่ผ่านกระบวนการเผา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย:ม.ป.ท. 2019.