รหัสดีโอไอ 10.12755/NRCT.res.2020.1
Title คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดขณะควบแน่นของสารทำความเย็น R32 ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา (Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R32 Flowing Through the Alternating Cross Section Flattened Tubes)
Creator จตุพร แก้วอ่อน
Contributor หัวหน้าโครงการ
Publisher มหาวิทยาลัยทักษิณ
Publication Year 2563
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จตุพร แก้วอ่อน,หัวหน้าโครงการ. (2563) คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดขณะควบแน่นของสารทำความเย็น R32 ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา (Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R32 Flowing Through the Alternating Cross Section Flattened Tubes). มหาวิทยาลัยทักษิณ:ม.ป.ท.
จตุพร แก้วอ่อน,หัวหน้าโครงการ. 2563. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดขณะควบแน่นของสารทำความเย็น R32 ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา (Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R32 Flowing Through the Alternating Cross Section Flattened Tubes). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ;
จตุพร แก้วอ่อน,หัวหน้าโครงการ. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและความดันลดขณะควบแน่นของสารทำความเย็น R32 ที่ไหลผ่านท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมา (Heat Transfer and Pressure Drop Characteristics of R32 Flowing Through the Alternating Cross Section Flattened Tubes). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563. Print.