รหัสดีโอไอ 10.14458/STIU.res.2017.4
Title Establish biofertilizer company in Vietnam
Creator Namfon Panjanapongchai
Publisher Stamford International University
Publication Year 2017
Keyword Biofertilizer Company ,Bstablish ,Nonchemical
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

Namfon Panjanapongchai, (2017) Establish biofertilizer company in Vietnam. Stamford International University:ม.ป.ท.
Namfon Panjanapongchai, 2017. Establish biofertilizer company in Vietnam. ม.ป.ท.:Stamford International University;
Namfon Panjanapongchai, Establish biofertilizer company in Vietnam. ม.ป.ท.:Stamford International University, 2017. Print.