รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2014.428
Title แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
Creator ภาณุวัฒน์ วิชาชัย
Contributor สุรัตน์ โคอินทรางกูร, ที่ปรึกษา
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2557
Keyword แผนกลยุทธ์ ,ไทยแอร์เอเชีย ,สายการบินต้นทุนต่ำ ,Information strategy plan ,Thai AirAsia ,Low-cost airline
Abstract บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ไทยแอร์เอเชียมุ่งมั่นเป็นสายการบินราคาประหยัดชั้นนำในภูมิภาค เพื่อให้บริการผู้โดยสารในราคาคุ้มค่ามากที่สุดผ่านการบริการที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งพันธกิจในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลิกโฉมการเดินทางทางอากาศและเปิดโอกาสให้ “ใคร ใคร... ก็บินได้”ในปัจจุบัน ด้วยสภาพการแข่งขันที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทต่างๆได้มีความพยายามนำเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ส่งผลให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด มีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จึงมีความจำเป็นในการจัดทำแผนกลยุทธ์สารสนเทศขึ้นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ และสร้างความแข่งแกร่งให้กับบริษัท รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัท ทำให้สามารถกำหนดระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการดำเนินแผนกลยุทธ์ได้ 4 ระบบ คือ ระบบ work flow ระบบ Flight calculator ระบบ customer community และ ระบบ employee training record โดยมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 7,635,000 บาทรวมถึงการเสนอให้มีการซื้อบริการ link Internet backup เพื่อทำ VPN site to site ในกรณี link fiber เกิดมีปัญหา และการสร้างฐานการบินที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อนำเครื่องบินไปซ่อมดังสนามบินดังกล่าว ลดความแออัดของสนามบินดอนเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1

บรรณานุกรม

ภาณุวัฒน์ วิชาชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
ภาณุวัฒน์ วิชาชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
ภาณุวัฒน์ วิชาชัย และผู้แต่งคนอื่นๆ. แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ: กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. Print.