รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.528
Title หลักความพอสมควรแก่เหตุ : พัฒนาการและการปรับใช้ ในระบบกฎหมายไทย /
Creator ศรีรัตน์ งามนิสัย
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

ศรีรัตน์ งามนิสัย, (2550) หลักความพอสมควรแก่เหตุ : พัฒนาการและการปรับใช้ ในระบบกฎหมายไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ศรีรัตน์ งามนิสัย, 2550. หลักความพอสมควรแก่เหตุ : พัฒนาการและการปรับใช้ ในระบบกฎหมายไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ศรีรัตน์ งามนิสัย, หลักความพอสมควรแก่เหตุ : พัฒนาการและการปรับใช้ ในระบบกฎหมายไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.