รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.525
Title การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /
Creator ฐิติกานต์ รุจิรัชกร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword โฆษณาส่งเสริมสังคม ,โฆษณา ,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

ฐิติกานต์ รุจิรัชกร, (2550) การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ฐิติกานต์ รุจิรัชกร, 2550. การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ฐิติกานต์ รุจิรัชกร, การประเมินผลโฆษณาส่งเสริมสังคม ในการรณรงค์เรื่องควันบุหรี่มือสอง ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.