รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.523
Title ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /
Creator ฐิรวุฒิ เสนาคำ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword คนพลัดถิ่น ,รัฐ-ชาติ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

ฐิรวุฒิ เสนาคำ, (2550) ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ฐิรวุฒิ เสนาคำ, 2550. ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ฐิรวุฒิ เสนาคำ, ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.