รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.523
Title ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /
Creator ฐิรวุฒิ เสนาคำ
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. คนพลัดถิ่น(ชุดที่1)
2. รัฐ-ชาติ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18
Fulltext #19
Fulltext #20
Fulltext #21

บรรณานุกรม

ฐิรวุฒิ เสนาคำ. (2550). ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิรวุฒิ เสนาคำ. 2550. "ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ฐิรวุฒิ เสนาคำ. "ไทยพลัดถิ่นกับข้อจำกัดขององค์ความรู้ ว่าด้วยรัฐ-ชาติในสังคม /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.