รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.521
Title แบบจำลองทางธุรกิจ บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น /
Creator สุธาสินี วิไล
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword แบบจำลองทางธุรกิจ ,บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น ,การวางแผนธุรกิจ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

สุธาสินี วิไล, (2550) แบบจำลองทางธุรกิจ บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
สุธาสินี วิไล, 2550. แบบจำลองทางธุรกิจ บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
สุธาสินี วิไล, แบบจำลองทางธุรกิจ บริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชั่น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.