รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.520
Title การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /
Creator วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ซอฟต์แวร์ ,คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ ,บ้าน ,โครงการบ้านมั่นคง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16

บรรณานุกรม

วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์, (2550) การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์, 2550. การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์, การพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อช่วยออกแบบและประเมินราคา สำหรับโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.