รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.517
Title สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /
Creator ปวีณา มณีดุลย์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords องค์กรธุรกิจ
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13

บรรณานุกรม

ปวีณา มณีดุลย์. (2550). สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปวีณา มณีดุลย์. 2550. "สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ปวีณา มณีดุลย์. "สถานภาพทางกฎหมายและลักษณะสำคัญของ Limited Liability Company /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.