รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.513
Title ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /
Creator พิชญ์ ป้อมแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2550
Keyword กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,ความผิดฐานสมรสซ้อน ,ความผิดฐานมีคู่สมรสมากกว่าหนึ่งคน ,ความผิดฐานมีชู้ ,ความผิดฐานผิดประเวณี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

พิชญ์ ป้อมแก้ว, (2550) ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท.
พิชญ์ ป้อมแก้ว, 2550. ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พิชญ์ ป้อมแก้ว, ความรับผิดสำหรับการอยู่กินฉันสามีภริยากับผู้อื่นขณะมีคู่สมรส : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายต่างประเทศ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.