รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.512
Title รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /
Creator ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword การพิจารณาคดีด้วยวาจา ,การพิจารณาคดีแพ่ง ,คดีแพ่ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์, (2550) รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์, 2550. รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์, รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.