รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.512
Title รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /
Creator ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. การพิจารณาคดีด้วยวาจา(ชุดที่1)
2. การพิจารณาคดีแพ่ง(ชุดที่2)
3. คดีแพ่ง(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์. (2550). รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์. 2550. "รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ไพรัช ตั้งศรีไพโรจน์. "รูปแบบการดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยวาจา กับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งของไทย /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.