รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.505
Title การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /
Creator มุนินทร์ ลพบุรี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ความสำเร็จ ,การบริหารงานโลจิสติกส์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

มุนินทร์ ลพบุรี, (2550) การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
มุนินทร์ ลพบุรี, 2550. การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
มุนินทร์ ลพบุรี, การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.