รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.505
Title การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /
Creator มุนินทร์ ลพบุรี
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. ความสำเร็จ(ชุดที่1)
2. การบริหารงานโลจิสติกส์(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

มุนินทร์ ลพบุรี. (2550). การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
มุนินทร์ ลพบุรี. 2550. "การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
มุนินทร์ ลพบุรี. "การศึกษาปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ในการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมค้าปลีก /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.