รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.500
Title ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /
Creator ชยาธร เฉียบแหลม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. ลิขสิทธิ์(ชุดที่1)
2. ข้อสันนิษฐาน (กฎหมาย)(ชุดที่2)
3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

ชยาธร เฉียบแหลม. (2550). ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชยาธร เฉียบแหลม. 2550. "ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ชยาธร เฉียบแหลม. "ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.