รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.500
Title ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /
Creator ชยาธร เฉียบแหลม
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword ลิขสิทธิ์ ,ข้อสันนิษฐาน (กฎหมาย) ,พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

ชยาธร เฉียบแหลม, (2550) ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
ชยาธร เฉียบแหลม, 2550. ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
ชยาธร เฉียบแหลม, ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.