รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.497
Title สิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง /
Creator ตีรณันต์ ดุริยะสาย
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keywords 1. สิทธิจำเลย(ชุดที่1)
2. การไต่สวนมูลฟ้อง(ชุดที่2)
3. จำเลย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17

บรรณานุกรม

ตีรณันต์ ดุริยะสาย. (2550). สิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง /.
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ตีรณันต์ ดุริยะสาย. 2550. "สิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,.
ตีรณันต์ ดุริยะสาย. "สิทธิของจำเลยในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง /".
       กรุงเทพฯ :: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2550. Print.