รหัสดีโอไอ 10.14457/TU.the.2007.493
Title การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /
Creator เอกลักษณ์ คงนคร
Publisher มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Publication Year 2550
Keyword พื้นที่เปลือกอาคาร ,แผ่นโฆษณา ,การออกแบบสถาปัตยกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14
Fulltext #15
Fulltext #16
Fulltext #17
Fulltext #18

บรรณานุกรม

เอกลักษณ์ คงนคร, (2550) การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,:ม.ป.ท.
เอกลักษณ์ คงนคร, 2550. การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,;
เอกลักษณ์ คงนคร, การใช้ประโยชน์พื้นที่เปลือกอาคารศูนย์การค้าเป็นป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโครงการตามสภาพการมองเห็น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550. Print.